Tag: เสร็จเร็ว

หลั่งเร็วเกินไป!…จะทำอย่างไรดี??

หลั่งเร็วเกินไป!…จะทำอย่างไรดี??

หลั่งเร็ว หรือ การเสร็จเร็วหลังมีเพศสัมพันธ์ ถึงจะไม่ใช่การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ แต่ก็เป็นอาการอย่างหนึ่งที่ทำให้การมีเพศสัมพันธ์บกพร่อง อาการหลั่งเร็ว ...เป็นอาการที่ผู้ชายหลั่งน้ำกามออกมาเร็วเกินไป อาจจะไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำ ทั้งๆ ที่ทางฝ่ายหญิงเองยังไม่ไปถึงไหน และฝ่ายชายเองก็ไม่ได้ต้องการให้เป็นเช่นนั้นด้วย ...