Tag: อารมณ์ทางเพศ

ช่วงเวลาไหนที่มีอารมณ์ทางเพศมากที่สุด และเหมาะกับการมีเซ็กส์มากที่สุด

ช่วงเวลาไหนที่มีอารมณ์ทางเพศมากที่สุด และเหมาะกับการมีเซ็กส์มากที่สุด

   หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่า อารมณ์ทางเพศ ของเรานั้น จะมีขึ้นในช่วงเวลาใดบ้าง และช่วงเวลาไหนเหมาะกับการมีเซ็กส์ ก่อนหน้านั้น เรามารู้กันก่อนว่า อารมณ์ทางเพศ เกิดขึ้นได้อย่างไร อารมณ์ทางเพศ เกิดจาก ต้อมไร้ท่อในร่างกายของเรา ผลิตฮอร์โมนที่ส่งผลถึงอารมณ์ทางเพศ ทำให้ร่างกายของเราได้รับการตอบสนองจากส่วนนี้ ...