Tag: ตั้งครรภ์

6 ท่าเซ็กส์ขณะตั้งครรภ์ที่ไม่ส่งผลกระทบแก่เด็กในครรภ์

6 ท่าเซ็กส์ขณะตั้งครรภ์ที่ไม่ส่งผลกระทบแก่เด็กในครรภ์

สำหรับคู่แต่งงานที่พึ่งแต่งานกัน แล้วกำลังจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ อาจจะสงสัยว่า จะสามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้หรือไม่ หลังคุณแม่ตั้งครรภ์ หลายคู่อาจจะไม่มีเซ็กส์กันอีกเลย หลังรู้ว่า ภรรยาตั้งครรภ์ จนถึงวันคลอด แต่ก็มีคุณแม่หลายท่าน ที่เมื่อตั้งครรภ์แล้วจะมีความต้องการทางเพศมากกว่าปกติ ...