Tag: ความรัก

4 เหตุผล ที่ทำให้ผู้หญิง ชอบผู้ชายที่มีอายุมากกว่าตนเอง

4 เหตุผล ที่ทำให้ผู้หญิง ชอบผู้ชายที่มีอายุมากกว่าตนเอง

มุมมองของผู้ชายและผู้หญิง ในการเลือกคู่ จะแตกต่างกันอย่างมาก นั่นก็คือ ผู้ชายจะเลือกผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า และ ผู้หญิงจะเลือกผู้ชายที่อายุมากกว่า โดยผู้หญิงจะเลือกผู้ชาย ด้วยเหตุผลหลักๆ คือ ผู้ชายที่มีความเป็นผู้นำ มีวุฒิภาวะสูง และมีฐานะที่มั่นคง จึงไม่แปลกที่ผู้ชายที่อายุมากจะเป็นที่สนใจของผู้หญิงหลายๆ คน ...