ผู้ชายคบหาผู้หญิง ที่มีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าดี?

Women-Dating2

สำหรับผู้ชาย การเลือกคบเพศตรงข้าม นอกจากลักษณะนิสัยแล้ว อายุ ก็ถือว่า เป็นส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ในการเลือกที่จะคบผู้หญิง ที่จะเป็นคู่ครองของเรา

เพราะอายุ จะเป็นตัวแบ่งการวางตัว และลักษณะนิสัยเล็กๆ น้อยๆ ของช่วงอายุนั้นๆ ดังนั้นสำหรับผู้ชายที่จะเลือกคบผู้หญิง ควรรู้ก่อนว่า

ในช่วงอายุนั้นๆ จะมีลักษณะการวางตัว และนิสัยอย่างไรบ้าง

การคบผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่า

ผู้ชายส่วนมาก อยากคบผู้หญิงที่เด็กกว่า เพราะดูแล้วเหมือนเรายังดูมีเสน่อยู่ ไม่ได้แก่ไปตามวัย ทำให้มีผู้หญิงอายุน้อยสนใจ

ซึ่งเมื่อคบแล้ว จะมีความรู้สึกสดใสตามอายุของผู้หญิงที่คบด้วย แต่ผู้ชายต้องเข้าใจก่อนว่า การคบผู้หญิงอายุน้อยกว่า ตนเองมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง

ข้อดีการคบผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่า

 • จะมีความรู้สึกว่า โลกสดใสขึ้น เพราะผู้หญิงอายุน้อย จะยังมีความเป็นเด็กอยู่มาก ทำให้มองโลกในแงดี ทำให้มีความสนุกสนานในการชีวิต ทำให้เมื่อคบแล้วไม่เกิดความเครียด
 • ไม่ต้องปวดหัวกับการวางแผนการสร้างฐานะ เพราะเราจะเป็นคนวางแผนอนาคตเอง ทำให้ไม่เกิดการโต้เถียงกัน ในการวางแผนอนาคต
 • เราจะเป็นผู้นำครอบครัวในอนาคต เพราะผู้หญิงอายุน้อยกว่า จะเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเรา เพราะเรามีอายุมากกว่าและมีประสบการณ์ ในการใช้ชีวิตมามากแล้ว

ข้อเสียการคบผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่า

 • ทัศนคติในการใช้ชีวิตไม่ตรงกัน เพราะยังมีความเป็นเด็กอยู่ ทำให้การกะทำหลายๆ อย่าง อาจเหมือนเด็กไม่เป็นระเบียบมากนัก ทำให้อาจเกิดบัญหาจุกจิก กวนใจ
 • เราต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายต่างๆ เอง ไม่ว่าจะเป็น ค่าอาหาร ค่าดูหนัง ค่าที่พักอื่นๆ เมื่อออกเดท ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายจุกจิกต่างๆ ของผู้หญิงอายุน้อยกว่าเพราะอีกฝ่ายเด็กกว่า ทำให้การเงินยังไม่มั่นคง ทำให้เราต้องออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ให้กับอีกฝ่าย
 • ไม่สามารถเป็นคู่คิดได้ เพราะช่วงอายุที่ต่างกัน การคิดวิเคราะห์ปัญหาต่างกันมาก จึงไม่สามารถช่วยแก่ปัญหาได้มากนัก
 • หลังคบกันอาจมีปัญหาเลิกลากันได้ เพราะผู้หญิงอายุยังน้อยอยู่ ทำให้ยังไม่คิดที่จะแต่งงาน ซึ่งทำให้ต้องคบกันยืดเยื้อ จนอาจต้องเลิกกันในที่สุดการคบผู้หญิงที่มีอายุเท่ากัน หรืออายุมากกว่า

โดยส่วนมาก จะคบกันตอนทำงานหรือมีเหตุการณ์ ที่เกี่ยวของกันกับเรา ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรืองานอดิเรก ทำให้ต้องพบเจอกันบ่อยๆ จนเกิดความใกล้ชิด

ทำให้ตกลงคบหาดูใจกัน ซึ่งการคบผู้หญิงอายุเท่ากัน หรืออายุมากกว่ามีข้อดีข้อเสีย คือ

ข้อดีคบผู้หญิงที่มีอายุเท่ากันหรืออายุมากกว่า

 • สามารถเป็นเพื่อนคู่คิดกับเราได้ อาจเพราะมีความเป็นผู้ใหญ่ และการงานหรืออาชีพที่คล้ายๆ กัน ทำให้สามารถช่วยกันแก่ปัญหาซึ่งกันและกัน ทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข
 • มีวุฒิภาวะพอพอกันกับเรา ทำให้รู้ว่าแต่ละฝ่ายมีปัญหาอะไร ทำให้ไม่เกิดการกระทบกระทั่งกัน ทำให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปด้วยดี ไม่เกิดปัญหา
 • ผู้หญิงที่มีอายุเท่ากัน หรืออายุมากกว่า สามารถช่วยเราหาเงิน ทำให้สามารถสร้างฐานะทางครอยครัวได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกิดปัญหา
 • การเลือกคบผู้หญิงที่มีอายุเท่ากัน หรืออายุมากกว่า สามารถมั่นใจได้ว่า อีกฝ่ายต้องการที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันจริงๆ เพราะ ทั้งสองฝ่ายอายุมากแล้ว ทำให้เมื่อคบกันสามารถเลือกที่จะแต่งงานกันได้ง่ายขึ้น

ข้อเสียคบผู้หญิงที่มีอายุเท่ากันหรืออายุมากกว่า

 • อาจเกิดความเบื่อหน่ายซึ่งกันและกัน เพราะอายุที่มากทำให้หลายๆ ซำซากจำเจ
 • เราจะไม่สามารถวางแผนครอบครัวได้ด้วยตัวเองเพราะผู้หญิงก็มีอายุและทัศคติ ที่พอๆ กัน ทำให้อาจเกิดการโต้เถียงกันบ้าง
 • การเลี้ยงลูกเพราะอายุเท่ากัน ฝ่ายหญิงอาจไม่อยากเลี้ยงลูกเอง เพราะต้องการทำงานทำให้จ้างพี่เลี้ยงเด็ก ทำให้เกิดระยะห่างระว่างครอบครัวได้

สำหรับการคบหาดูใจกันนอกจากอายุแล้ว คือ เวลา และความเอาใจใส่ เมื่อคบกันแล้วต่างฝ่ายต่างไม่สนใจกันเท่าที่ควร ทำให้อาจเลิกลากันได้ในอนาคต ดังนั้น เราควรดูแลคู้รักของเราให้ดี จะดีที่สุดเพื่อชีวิตครอบครัวที่ยั่งยืน