4 เหตุผล ที่ทำให้ผู้หญิง ชอบผู้ชายที่มีอายุมากกว่าตนเอง

4 เหตุผล ที่ทำให้ผู้หญิง ชอบผู้ชายที่มีอายุมากกว่าตนเอง

มุมมองของผู้ชายและผู้หญิง ในการเลือกคู่ จะแตกต่างกันอย่างมาก นั่นก็คือ ผู้ชายจะเลือกผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า และ ผู้หญิงจะเลือกผู้ชายที่อายุมากกว่า

โดยผู้หญิงจะเลือกผู้ชาย ด้วยเหตุผลหลักๆ คือ ผู้ชายที่มีความเป็นผู้นำ มีวุฒิภาวะสูง และมีฐานะที่มั่นคง จึงไม่แปลกที่ผู้ชายที่อายุมากจะเป็นที่สนใจของผู้หญิงหลายๆ คน

มาดู 4 เหตุผล ที่ว่า ทำไมผู้หญิงถึงชอบผู้ชายที่มีอายุมากกว่า นั่นก็เพราะ ผู้ชายอายุมากจะมี

1.วุฒิภาวะสูง

โดยจะมีความเป็นผู้ใหญ่ ทำให้ไม่เกิดปัญหากวนใจ ในการคบหา เพราะผู้ชายจะมีเหตุผลในการแยกแยะปัญหาเพียงพอ ทำให้ไม่มีปัญหาในคบหา

และผู้ชายอายุมาก จะมีการวางตัวที่ดี สามารถรู้ได้ว่า ผู้หญิงจะมีความต้องการแบบไหน ทำให้ผู้ชายสามารถตอบสนองความต้องการได้ดี

และมีความเอาใจใส่ที่มากกว่าผู้ชายวัยรุ่น ที่ยังมีนิสัยเด็กๆ ทำให้ไม่มีความเอาใจใส่เท่าที่ควร ซึ่งผู้หญิงเป็นเพศที่ต้องการความสนใจ และเอาใจใส่

นั่นจึงเป็น 1 ในเหตุผลว่า ทำให้ผู้ชายอายุมาก สามารถชนะใจผู้หญิงได้อย่าง่ายดาย2.มีความเป็นผู้นำ

เพราะมีประสบการณ์มาก ทำให้มีความหนักแนนมั่นคง มีความเป็นผู้นำผู้หญิง สามารถพึ่งพาได้ และสามารถเป็นแบบอย่าง ค่อยแนะนำเรื่องต่างๆ ให้กับผู้หญิง

ทำให้สามารถพึ่งพาได้ มากกว่าผู้ชายวัยรุ่น ที่ยังคงมีนิสัยแบบเด็กๆ ไม่จริงจังและยังรู้อะไรไม่มากนัก จึงเป็นอีกเหตุผลที่ ผู้หญิงเลือกที่จะคบผู้ชายอายุมากกว่า

3.ฐานะที่มั่นคง

เพราะอายุที่มากทำให้มีงานที่มั่นคงแล้ว ซึ่งไม่ทำให้เกิดปัญหาช่องว่างของเวลาในการคบหาดูใจ วัยรุ่นที่พึ่งเข้าทำงานจะมีความเครียดสูงมาก ในการทำงาน

และต้องสร้างฐานะทำให้ไม่มีเวลาให้ผู้หญิง ผู้ชายอายุมากที่มีฐานะมั่นคงแล้ว จะสามารถทำหลายๆ สิ่งที่อยากทำได้ทำให้ไม่มีความเครียด

และมีเวลามากมาย ที่สามารถมอบให้แก่ผู้หญิงที่คบหาได้อย่างเต็มที่

4.มีความพร้อมในการที่จะสร้างครอบครัว

เพราะอายุที่มากแล้ว ทำให้ผู้ชายที่อายุมากกว่าเรา อยากที่จะลงหลักปักฐานสร้างชีวิตคู่ และสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ ทำให้ผู้หญิงมั่นใจได้ว่า

ผู้ชายจะรักเรา และอยากสร้างครอบครัวจริงๆ ไม่ใช้คบกันเล่นๆ แบบผู้ชายวัยรุ่นที่เมื่อคบกันไปนานๆ อาจมีปัญหาการเลิกลากัน

การคบหาดูใจกันนั้น นอกจากเรื่องอายุแล้ว คือ ทัศนคติของทั้งสองฝ่ายที่ตรงกัน เมื่อทัศนคติตรงแล้วปัญหาเรื่องอายุจะไม่เป็นอีกต่อไป

ดังนั้น เราควรหาคนที่ต้องการจะคบที่เรา อยู่ด้วยแล้วสบายใจ สามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องจะดีที่สุด